Kerst vieren met Het Muizenhuis! (2024)

Kerst vieren met Het Muizenhuis! (1)
  • Kind
  • kerstinhetmuizenhuis
  • muizenhuis
  • samenjulia
  • hetmuizenhuis
  • maakjeeigenmuizenhuis
maxinerouwendal2 jaar geleden

Als kind speelde ik altijd al graag met poppetjes, waar ik dan mijn eigen huis voor maakte. Soms was dat een kartonnen doos, soms een tentje die ik maakte van een doek die ik ergens overheen drapeerde. Aan fantasie geen gebrek; ik bedacht altijd wel iets nieuws. Mijn kinderen hebben dit ook, die eindeloze fantasie in hun spel.

Toen het Muizenhuis mij benaderde voor een samenwerking, kon ik niet anders dan ja zeggen, want hoe leuk zou het zijn om samen met mijn kinderen aan een niet zo alledaags poppenhuis te bouwen? Een huis, dat we precies kunnen maken, zoals wij dat willen. Alle materialen zijn bruikbaar, van oude kartonnen dozen, tot ijsstokjes, tot wc-rollen tot sinaasappelkistjes. Afvalmateriaal krijgt een heel nieuw leven, wat ik alleen maar kan toejuichen. De eerste twee bewoners van ons huisje in ontwikkeling, die hebben we al. Dat zijn de twee hoofdrolspelers van het Muizenhuis: Sam en Julia. Om je een beeld te geven van hoe ze zijn -er zijn namelijk ook boeken en filmpjes van- zal ik even kort iets vertellen over deze twee muizen:

Sam en Julia wonen allebei in het Muizenhuis, bedacht door Karina Schaapman. Julia woont zeshoog middenachter en Sam woont middenvoor. Julia woont daar met haar moeder in een piepklein kamertje. Ze slapen samen in het grote bed. Leuk detail is, dat Julia gebaseerd is op Karina zelf, die vroeger ook met haar moeder in een klein, maar knus huis woonde.

Sam woont met zijn vader, moeder, broertjes en zusjes. Hij heeft twee opa's, twee oma's, een paar tantes en een oom. Een grote muizenfamilie dus. Julia is mega nieuwsgierig en heel erg eigenwijs. Saaie dingen vindt ze stom en ze gaat graag op avontuur. Sam is mega verlegen en heel erg braaf, alles wat Julia niet is. En daarom zijn Sam en Julia de beste vrienden, omdat ze elkaar zo goed aanvullen.

Ons muizenhuis moet knus en gezellig worden, eigenlijk net zoals ons eigen huis. Vol met kleur, plantjes, lijstjes aan de muur, gezellige lichtjes en gekke behangetjes op de muur. En druk bewoond, vol geluiden en altijd in beweging. Alsof je er zó zelf zou willen wonen, dat is het doel.

Het Muizenhuis is in te richten met DIY-meubeltjes, die je niet alleen zelf in elkaar zet, maar die je ook kunt schilderen met de meegeleverde verf en kwast. Als je een andere kleur in huis hebt die je wil gebruiken, dan kan dat natuurlijk ook. Victor is vier en vindt het nog moeilijk om de meubeltjes in elkaar te zetten, dus hebben we dit samengedaan. Ik heb er wel even YouTube bij geopend, want daar zijn filmpjes te vinden die je stap voor stap begeleiden. Wel zo makkelijk! Vic wilde de meubeltjes wel graag verven, helemaal leuk! Julius heeft de plek van de lichtjes bedacht, net zoals de indeling van de kamers.

Toen ik de tafel vol met knutselspullen zag liggen en de kinderen zo bezig zag, realiseerde ik mij weer hoe gezellig het is, om samen iets te maken. Er is vaak geen rust voor en ondanks het feit dat de kasten uitpuilen van de knutselspullen en dat de jongens het leuk vinden om te doen, doen we het toch te weinig. Maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn! Al verven we een paar meubeltjes of plakken we een behangetje op een van de muren van het Muizenhuis. Ook met een spanningsboog van tien minuten kan er geknutseld worden. Gewoon beginnen dus en dan komt de rest vanzelf!

Ons muizenhuis wordt zo langzamerhand steeds gezelliger en Juul en Vic krijgen het plezier in knutselen weer terug, net zoals ik. Samen creëren we een wereld op zich, waar we onze fantasie de vrije loop kunnen laten en waar alles mogelijk is. En dat lieve mensen, is nou precies wat ik mijn kinderen wil meegeven in het echte leven. En al het afvalmateriaal krijgt een nieuw leven, hoe fijn is dat? En zeg nou zelf: werken met je handen en dat samen doen, dat is toch het leukste wat er is? Ik weet al wat we deze kerstvakantie gaan doen, we hebben er nu al zin in.

Zoek je trouwens nog inspiratie voor leuke kerstcadeaus? Check dan zeker even de cadeaupagina van het Muizenhuis.Is het gek als ik knuffel muis opa Zeeman op mijn eigen verlanglijstje zet? ;-)

Kerst vieren met Het Muizenhuis! (4)
Kerst vieren met Het Muizenhuis! (5)
Kerst vieren met Het Muizenhuis! (6)
Kerst vieren met Het Muizenhuis! (7)
Kerst vieren met Het Muizenhuis! (8)

2 jaar geleden

Wat een mazzelaars!! Wil ik ook wel zo’n samenwerking met @hetmuizenhuis ! Ik dacht jullie zitten ook al in quarantaine.. zou namelijk een mooi quarantaine project zijn!😍

Kerst vieren met Het Muizenhuis! (9)

2 jaar geleden

Love it! Al zeker 3 jaar dikke fan van de (luister)boeken hier! 😍

Kerst vieren met Het Muizenhuis! (10)

2 jaar geleden

Ja, wij hebben er een boek van. Heel leuk. 😁

Kerst vieren met Het Muizenhuis! (11)

2 jaar geleden

Net even opgezocht! Hoe leuk is dit 😱ik zou hier als kind zo ongelooflijk gelukkig mee zijn geweest. Ik denk dat we bij deze ook een kerstvakantie project gevonden hebben😍

Kerst vieren met Het Muizenhuis! (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated:

Views: 6463

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.