Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (2024)

Jul 14, 2022 4 tweets 3 min read

Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (1)

De radicale corona-activisten hebben een nieuwe hobby gevonden, ze hangen samen op viaducten rond en zwaaien met omgekeerde vlaggen 'om de boeren te steunen'. Jeroen van Den Berg van actiegroep 'vrijheids beweging Nederland' gaat blijkbaar een paar keer per week op pad...
1/ Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (2)Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (3)Corona-activist/fotograaf Johan Meijboom gaat ook naar viaducten om met een omgekeerde vlag te zwaaien om 'de boeren te steunen'... Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (4)Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (5)Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (6)

Apr 15, 2022 6 tweets 2 min read

Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (7)

Even een verhaaltje over wat negatieve ervaringen op Twitter.

Sinds ik dit account aangemaakt heb reageren er natuurlijk regelmatig boze anti-vaxxers, rechts-extremisten en radicale corona-activisten op mij en ik word ook regelmatig bedreigd. 1/Het is vervelend dat deze mensen boos op mij zijn, maar ik begrijp wel dat ze het niet leuk vinden dat ik over hen schrijf en hun teksten en filmpjes deel.
Helaas heb ik ook last van een andere groep mensen, de radicale anti-wappies. 2/

Jan 11, 2022 4 tweets 2 min read

Complotdenker Ralph Jaspers ziet overal 'controlled opposition' en heeft dit weekend een gesprek gehad met Willem Engel en Jeroen Pols van Viruswaarheid. Engel deed nogal bijzondere uitspraken over de financiën van VW, de aankoop van het stuk land in Spanje en de NCTV.

Deel 1 Dit deel van het gesprek tussen Jeroen Pols en Willem Engel van Viruswaarheid met complotdenker Ralph Jaspers lijkt vooral op een soort bizarre therapiesessie. Ralph Jaspers denkt dat Pols en Engel 'controlled opposition' zijn en is nogal fanatiek...

Deel 2

Jan 11, 2022 4 tweets 2 min read

Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (10)

Corona-activist Richard van B. ('Den Haag') is weer bezig met het intimideren van mensen op Twitter en gisteren had hij het op Sigrid Kaag voorzien.
Van B. is in november gearresteerd en heeft daarna een paar weken in de cel gezeten 1/ Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (11)Eerder heeft corona-activist Richard van B. (Richard Den Haag) op Twitter journalisten bedreigd. Op telegram plaatst hij ook regelmatig agressieve berichten waarin hij het over tribunalen en de doodstraf heeft. 2/

https://twitter.com/wappiehoekje/status/1452266645548896295?t=J1vooCKIFRNeafFMwCwTMA&s=19
Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (12)

Jan 6, 2022 4 tweets 2 min read

Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (13)

In een van de chatgroepen van neonazi's op telegram beginnen de leden van de groep steeds extremere plannen te maken. Een van de leden van de groep stelt voor om een militie te vormen om mee tegen de ME te vechten. 1/ Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (14)De neonazi's op telegram bespreken uitgebreid hoe ze zich eerst tijdens een coronademonstratie kunnen laten slaan om "zieltjes te winnen bij de bevolking" en hopen geweld te kunnen gaan plegen als ze meer draagvlak hebben. 2/ Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (15)Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (16)

Jan 6, 2022 5 tweets 2 min read

Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (17)

Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet stond corona-activist Max van Den B. gisteren bij Sigrid Kaag voor de deur en sinds dat nieuws bekend werd heb ik mensen uitspraken zien doen waar ik erg van geschrokken ben. 1/Max van den B. en sommige andere complotdenkers/corona-activisten zijn flink de weg kwijt, maar het blijven wel gewoon mensen. Ik begrijp heel goed dat mensen vaak boos op wappies zijn maar er zijn grenzen. 2/

Dit soort uitspraken gaan wat mij betreft ver over de grens.
👇 Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (18)

Nov 23, 2021 4 tweets 3 min read

Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (19)

Vandaag staan rechts-extremist Ben van der Kooi en radicale corona-activisten Tinus Koops en Eldor van Feggelen in het Algemeen dagblad. Even een draadje met iets meer informatie over deze drie activisten. 1/ Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (20)Ben van der Kooi is een rechts-extremist die bij vrijwel elke coronademonstratie opduikt en het in het verleden nodig vond om een Joodse begraafplaats te vernielen, brand te stichten in een moskee en Sylvana Simons te bedreigen. 2/

https://twitter.com/wappiehoekje/status/1393486163554541569?t=us9okCbF3XnbqvN-S9do1A&s=19
Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (21)

May 22, 2021 7 tweets 4 min read

Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (22)

Het valt me de laatste dagen op dat veel mensen lijken te denken dat Willem Engel een soort wappieleger aanstuurt en dat alle wappie-acties door hem gecoördineerd worden, maar dat ligt genuanceerder. Hij is irritant en hitst mensen op, maar dat doen andere activisten ook. 1/ Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (23)In Nederland zijn verschillende actiegroepen tegen de coronamaatregelen actief en behoorlijk veel van die groepen vertrouwen Engel niet, omdat ze denken dat hij voor de overheid werkt en 'controlled opposition' is.
Vooral de radicale actiegroepen hebben niets met Engel. 2/

May 20, 2021 5 tweets 2 min read

Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (24)

Virgilio Aarsbergen van de extreemrechtse actiegroep Voorpost is al een tijdje boos op mij en fantaseert weer over wraak.
Virgilio:"Als de coronahoax daders worden opgeknoopt aan hun eigen darm voor vergelding zegt het volk:"Die krijgt wat die verdient." Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (25)Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (26)Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (27)Rechts-extremist Virgilio Aarsbergen schrijft voortdurend antisemitische reacties op telegram, maar wordt woedend als iemand daar screenshots van maakt en zijn berichten op Facebook deelt.

https://twitter.com/wappiehoekje/status/1384617003961421824?s=19

Feb 24, 2021 4 tweets 3 min read

Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (28)

In de telegramgroep Het Digitale Leger krijgen mensen instructies over hoe ze anoniem, samen met de andere mensen uit de groep een "waarheidsbom" kunnen droppen op sociale media. Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (29)Dit zijn de instructies die de beheerder van de telegramgroep Het Digitale Leger aan de leden van de groep geeft om anoniem op internet accounts aan te kunnen maken en te reageren op sociale media. Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (30)Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (31)Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (32)Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (33)

Feb 23, 2021 6 tweets 6 min read

Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (34)

Hier een filmpje van Erwin Versteeg, hij is de lijstrekker van de nieuwe (ultrarechtse) partij Wij Zijn Nederland die op 17 maart mee gaat doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Versteeg wilde campagne gaan voeren tijdens de demonstratie tegen 'politiegeweld' op het Malieveld.1/ Lijstrekker Erwin Versteeg van de nieuwe politieke partij Wij Zijn Nederland was eerder betrokken bij IDNL (Identitair Nederland) en wil nu met zijn eigen partij mee gaan doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Hij klaagt op sociale media veel over de overheid en linkse partijen.2/ Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (36)Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (37)Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (38)Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (39)

Latest Twitter Threads by @wappiehoekje on Thread Reader App (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 6391

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.